badania w public relations | komunikacja | ocena działań PR | wizerunek | pomiar efektów public relations | pomiar satysfakcji | badanie personelu | badanie klientów | ankiety pracownicze | oceny okresowe | ocena klientów | badanie opinii
Zaufali nam

Wiadomości

Badania wspomagające opracowanie strategii

20-12-2013

Na przełomie listopada i grudnia 2013 roku zostały zrealizowane dwa projekty badawcze dla Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej z wykorzystaniem Barometru Komunikacji.

Pierwsze z nich to badanie CATI (Computer Assisted Telephone Interview), czyli wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny. Wywiady  przeprowadzono wśród 500 mieszkańców województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Drugie to badanie CAWI (Computer Assisted Web Interview), zrealizowane wśród ekspertów czyli osób, naukowców lub praktyków doświadczonych w opracowywaniu i wdrażaniu strategii/planów promocyjnych i wizerunkowych z zakresu turystyki.

W wyniku zrealizowanych badań powstały raporty, które posłużą stworzeniu strategii Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej.

lista aktualności
Barometr komunikacji.pl © 2010 Exacto
Dotacje na innowacje - inwestujemy w waszą przyszłość

"BAROMETR KOMUNIKACJI. Innowacja w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w firmach" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VIII  "Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki", Działanie 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"