badania w public relations | komunikacja | ocena działań PR | wizerunek | pomiar efektów public relations | pomiar satysfakcji | badanie personelu | badanie klientów | ankiety pracownicze | oceny okresowe | ocena klientów | badanie opinii
Zaufali nam

Wiadomości

Badania na rzecz UMCS w Lublinie oraz Uniwersytetu w Linz

14-11-2014

W okresie od maja do września na zlecenie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Johannes Kepler Universität Linz realizowaliśmy projekt badawczy Ład korporacyjny, struktura własnościowa i wyniki finansowe przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce i w Austrii – analiza porównawcza.

 

Głównym celem zespołu badawczego Exacto było przeprowadzenie 750 wywiadów kwestionariuszowych wśród podmiotów gospodarczych z sektora MŚP funkcjonujących na terenie Polski. W projekcie badawczym wykorzystywany był Barometr Komunikacji - zarówno do przeprowadzania badań CATI (wywiad telefoniczny wspierany komputerowo) jak i CAWI (wywiad internetowy).

lista aktualności
Barometr komunikacji.pl © 2010 Exacto
Dotacje na innowacje - inwestujemy w waszą przyszłość

"BAROMETR KOMUNIKACJI. Innowacja w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w firmach" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VIII  "Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki", Działanie 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"