badania w public relations | komunikacja | ocena działań PR | wizerunek | pomiar efektów public relations | pomiar satysfakcji | badanie personelu | badanie klientów | ankiety pracownicze | oceny okresowe | ocena klientów | badanie opinii
Zaufali nam

Wiadomości

Badania na Ukrainie dla Urzędu Miasta Rzeszowa

29-01-2015
Realizujemy badania wśród ukraińskich instytucji kultury i pomocy społecznej w ramach projektu „Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko–ukraińskiego pogranicza”.
 
Badanie ma na celu ustalenie potrzeb i oczekiwań związanych ze współpracą transgraniczną. Próbę badawczą stanowią podmioty z Iwano-Frankwiska i Łucka związane z kulturą oraz pomocą społeczną. Wyniki posłużą do opracowywania dokumentu Programu Współpracy Transgranicznej dla Rzeszowa, Iwano-Frankwiska i Łucka na lata 2014-2020.
 
Badanie prowadzone jest z wykorzystaniem barometru komunikacji.
lista aktualności
Barometr komunikacji.pl © 2010 Exacto
Dotacje na innowacje - inwestujemy w waszą przyszłość

"BAROMETR KOMUNIKACJI. Innowacja w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w firmach" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VIII  "Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki", Działanie 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"